બાંધકામક્ષેત્રના મજુરોને પણ મતદાન માટે રજા આપવી પડશે

0
6

આગામી તા.૧ ડિસેમ્બરના રોજ યોજાનારી વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૨ અંતર્ગત મતદાનના દિવસે કારખાના ધારા હેઠળ નોંધણી થયેલા કારખાનાઓ તેમજ બિલ્ડીંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રકશન એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલી સંસ્થા/સાઈટ પર કામ કરતા શ્રમયોગીઓને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે સવેતન રજા આપવાની રહેશે.
આ જોગવાઈ અનુસાર રજા જાહેર કરવાના કારણે સંબંધિત શ્રમયોગીઓ/કર્મચારીઓના પગારમાથી કોઈ કપાત કરવાની રહેશે નહી. રજાના કારણે જો શ્રમયોગી/કર્મચારી પગાર મેળવવાનો હકક ન ધરાવતો હોય તેવા સંજોગોમાં તે વ્યકિત રજા જાહેર ન થઈ હોય અને જે પગાર મળવાપાત્ર હોત તેટલો પગાર ચુકવવાનો રહેશે.
જે મતદારની ગેરહાજરીથી જોખમ ઉભું થવા સંભવ હોય અથવા જે વ્યવસાય અને રોજગાર સાથે સંકળાયેલ હોય તે રોજગારમાં મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થવા સંભવ હોય તેવા કિસ્સામાં અથવા સતત પ્રક્રિયાવાળા કારખાનામાં કામ કરતા શ્રમયોગીઓઓ મતદાન કરી શકે તે માટે તેમની ફરજના સમયમાથી મતદાનના સમયગાળા દરમ્યાન ત્રણ થી ચાર કલાક મતદાન માટે સવેતન રજા આપવાની રહેશે. જો કોઈ દુકાન/સંસ્થાના માલિક કે નોકરીદાતા ઉપરોકત જોગવાઈથી વિરૂદ્ધનું વર્તન કરશે તો શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જેની સર્વેને નોંધ લેવા ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય-સુરત રિજિયનના સંયુક્ત નિયામકશ્રીની યાદીમાં જણાવાયું છે.

ગુજરાતના તમામ સ્થળે પ્રેસ પ્રતિનિધિ નિમવાના છે રસ ધરાવતા યુવક- યુવતીઓ સંપર્ક કરે. 7574888861

"વંદે માતરમ ,ભારત માતાકી જય"

LEAVE A REPLY