મોટર કાર માટે ગોલ્ડન તથા સિલ્વર નંબરોની જાહેર હરાજી

0
14

સુરતના પાલ આરટીઓ દ્વારા ન્સ્ફ(મોટર કાર)ના ય્ત્ન-૦૫ ઇદ્બ, ય્ત્ન-૦૫ ઇસ્, ય્ત્ન-૦૫ ઇગ્દ, ય્ત્ન-૦૫ ઇઁ, ય્ત્ન-૦૫ ઇઊ, ય્ત્ન-૦૫ ઇજી, ય્ત્ન-૦૫ ઇ્, ય્ત્ન-૦૫ ઇેં, ય્ત્ન-૦૫ ઇફ, ય્ત્ન-૦૫ઇઉના ગોલ્ડન અને સિલ્વર પસંદગીના નંબરોનું ઓનલાઈન રિઓક્શન શરૂ કરવામાં આવશે.
આ માટે રજિસ્ટ્રેશન તા.૦૮ થી ૧૦ નવેમ્બર રોજ સુધી થશે. જ્યારે હરાજી તા. ૧૦ થી ૧૨ નવેમ્બર દરમિયાન કરવામાં આવશે.
પસંદગીનો નંબર મેળવવા ઈચ્છતા વાહન માલિકોએ તેમના વાહનોનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવીને જેમાં રંંૅઃ/ૅટ્વિૈદૃટ્વરટ્વહ.ર્ખ્તદૃ.ૈહ/કટ્વહષ્ઠઅ પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી રજિસ્ટ્રેશન કરવું. જેનો યુઝર આઈ.ડી. અને પાસવર્ડ તૈયાર કરી વાહન વ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરીના નિયત સુસૂચનાઓ મુજબ ભાગ લેવાનો રહેશે. પસંદગીનો નંબર મેળવવા માટેની અરજી સેલ ઈનવોઈસની તારીખ અથવા વીમાની તારીખ એ બે માંથી જે વહેલું હોય તે તારીખથી ૭ દિવસમાં રજૂ કરવાની રહેશે. આવી અરજી કર્યાની તારીખથી ૬૦ દિવસ સુધી અમલી ગણાશે. આ રીતે ૬૦ દિવસમાં અરજદાર ચોઈસનો કોઈ નંબર નહિ મેળવે અથવા ઉપલબ્ધ નબરોમાંથી અરજદારને પસંદગીનો નંબર ફાળવી શકાશે નહિ તો અરજી તારીખથી ગણતા ૬૦ દિવસે એટલે કે છેલ્લા દિવસે રજિસ્ટ્રેશન ઓથોરિટી દ્વારા રેન્ડમ પદ્ધતિથી નંબર ફાળવી દેવામાં આવશે. આ ૬૦ દિવસની મર્યાદા અરજદારને માત્ર વધુ ઓક્શનમાં ભાગ લેવાની તક આપવાના હેતુથી આપવામાં આવી છે. કામચલાઉ નોંધણી પ્રમાણપત્ર પૂરું થયા બાદ તેમનું વાહન અનરજિસ્ટર્ડ ગણાશે અને આવા અનરજિસ્ટર્ડ વાહનનો જાહેર ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં એમ સુરતના ઈ.ચા.પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારી દ્વારા જણાવાયું છે.

ગુજરાતના તમામ સ્થળે પ્રેસ પ્રતિનિધિ નિમવાના છે રસ ધરાવતા યુવક- યુવતીઓ સંપર્ક કરે. +91 9978406923

"વંદે માતરમ ,ભારત માતાકી જય"

LEAVE A REPLY