૧૧,૪૭૫ વ્યક્તિ દીઠ માત્ર એક જ સરકારી ડોક્ટર..??

0
72

ગાંધીનગર,
એક તરફ, વાયબ્રન્ટ ગુજરાત મેડિકલ ક્ષેત્રમાં હરણફાળ ભરી રહ્યુ છે, તેવી મોટીમસ વાતો કરવામાં આવી રહી છે ત્યાં બીજી તરફ,ગુજરાતની વાસ્તવિકતા એ છેકે, ૧૧૪૭૫ની વસ્તી દીઠ એક જ સરકારી ડોક્ટર ઉપલબ્ધ છે. નવાઇની વાત એ છેકે, આર્થિક રીતે પછાત ગણાતાં રાજસ્થાન,આસામ,બંગાળ જેવા રાજ્યો કરતાં ગુજરાત આ મામલે પાછળ રહ્યુ છે. ગુજરાતમાં સરેરાશ ૧.૧૪ લાખની વસ્તીએ ૧૦ સરકારી ડાક્ટરો સરકારી હોÂસ્પટલમાં સેવા આપી રહ્યાં છે.
નેશનલ હેલ્થ પ્રોફાઇલ,૨૦૧૭ પ્રમાણે,દેશની સરકારી હોસ્પિટલોમાં એલોપેથિક સરકારી ડાક્ટરોની સંખ્યા ૧૧૩૨૮ હતી. ગુજરાતમાં સરકારી એલોપેથિક ડાક્ટરોની સંખ્યા ૫૪૭૫ રહી છે. વસ્તીની ગિચતા આધારે જા હોસ્પિટલોમાં સરકારી ડોક્ટરો હોય તો,લોકોને સારી આરોગ્ય સુવિધા મળી રહે. સરકારી ડાક્ટરો વિના તબીબી સેવાઓની ગુણવત્તા પર ખૂબ જ અસર થાય છે.
કેરળમાં ૬૮૧૦ની વસ્તીએ એક સરકારી ડાક્ટર છે,આસામમાં ૭૦૯૨ની વસ્તીએ દીઠ એક ડાક્ટર,તામીલનાડુમાં ૯૫૪૪ દીઠ એક ડોક્ટર સરકારી હોસ્પિટલમાં સેવા આપે છે. ગુજરાતમાં નેશનલ લેવલ ૧૧૦૯૭ દીઠ સરેરાશ એક ડાક્ટર સેવા આપે છે તેના કરતાં ગુજરાતમાં ડોક્ટરનું પ્રમાણ ઓછુ છે.
નિષ્ણાતો કહે છેકે, જા સરકારી ડાક્ટરો વધુ ઉપલબ્ધ હોય તો,લોકોને ઓછા ખર્ચે સરકારી હોસ્પિટલમાં સારી તબીબી સેવા મળી રહે. આ માટે સરકારે બજેટમાં નાણાંકીય જાગવાઇ વધારવાની જરુર છે. ગુજરાતમાં રાજ્ય સરકારે ડોક્ટર-તબીબી તાલીમ શિક્ષણ પાછળ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં ૫૨૩ કરોડ ખર્ચ્યા હતાં.વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં તબીબી શિક્ષણ પાછળ રૃ.૬૪૧ કરોડનો ખર્ચ સુચવવામાં આવ્યો હતો.
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં મેડિકળ શિક્ષણ માટે સરકારે રૃ.૭૧૫ કરોડની જાગવાઇ કરી છે. આમ છતાંય સરકારી ડોક્ટરોની સંખ્યા અપુરતી રહી છે. આજેય સરકારી હોÂસ્પટલોમાં અપુરતા ડોક્ટરોને લીધે ગરીબ દર્દીઓએ નાછુટકે ખાનગી હોÂસ્પટલોમા જવા મજબૂર થવુ પડે છે. આ ઉપરાંત સરકારી ફીમાં ભણીને ડાક્ટરો પણ મોટા પગાર મેળવવા કોર્પોરેટ હોસ્પિટલોમાં મોટા પેકેજા સાથે નોકરી મેળવી લે છે. સરકારી હોસ્પિટલમાં તંત્ર એટલુ ખાડે ગયુ છે કે,ડોક્ટરો સરકારી નોકરી કરવા રાજી નથી.

ગુજરાતના તમામ સ્થળે પ્રેસ પ્રતિનિધિ નિમવાના છે રસ ધરાવતા યુવક- યુવતીઓ સંપર્ક કરે. 7574888861

"વંદે માતરમ ,ભારત માતાકી જય"

LEAVE A REPLY