કવિતા: તકવાદી

0
256

દામન તો ઉસીકાભી મૈલા હૈ,

જો મજબૂરી સે આપના જીસ્મ બેચતી હૈ.

કુછ લોગ ઇસસે ભી ગયે ગુજરે હોતે હૈ,

જો અપના ઈમાન બેચતે હૈ.

યે વહી લોગ હૈ,

જો બાત કરતે હૈ ઈમાનદારી કી લેકિન,

ચંદ રૂપયો કે લિએ, વહ સરેઆમ બિકતે હૈ.

તાકાત નહી કિસીકી

જો હમારે ગીરેબાન પર હાથ ડાલે,

ફીર ભી હમ દબે હૈ, ડરતે હૈ, રોતે હૈ,

ચિલ્લાતે હૈ, લહુ લુહાન હોતે હૈ,

રોજાના બે મોત મરતે હૈ,

હરદમ ખોફ કે બિચ રહતે હૈ,

ક્યુંકી હમારે બિચ મે હી બેઈમાન રહતે હૈ

આંખોસે પરદા ઉઠાઓ દોસ્તો,

હમે હરાને વાલા કોઈ આતંકવાદી નહીં,

હમ લોગ મે હી છીપે તકવાદી હૈ.

@ જગદીશ પરમાર.

ગુજરાતના તમામ સ્થળે પ્રેસ પ્રતિનિધિ નિમવાના છે રસ ધરાવતા યુવક- યુવતીઓ સંપર્ક કરે. 7574888861

"વંદે માતરમ ,ભારત માતાકી જય"

LEAVE A REPLY